KEYS.jpg

AREALMÅLING:

Boliger blir målt opp etter NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Dette blir gjort ved salg av bolig og ofte ved tviste saker angående areal beregning.

 
 
 
 

Takstingeniør og Byggmester
Torleif Fjellestad

Rådhusgata 21 B

4614 KRISTIANSANDS

Tlf: 38 04 48 62
Mobil: 900 65 203

E-post:torl-fj@online.no