BISTAND VED REKLAMASJON/KLAGESAKER:

Noen ganger oppstår det tvister i samband med ny bygg, tilbygg eller represjoner. Det kan da være gunstig å få inn meg som takstmann/byggemester for å foreta en objektiv vurdering ut i fra min erfaring som byggmester og nå utførende takstmann. Vurderinger blir som oftest vurdert i henhold til NS.

 
 
 
 

Takstingeniør og Byggmester
Torleif Fjellestad

Rådhusgata 21 B

4614 KRISTIANSANDS

Tlf: 38 04 48 62
Mobil: 900 65 203

E-post:torl-fj@online.no