BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapporten ble lansert som et samarbeide mellom takstorganisasjonene og forbrukermyndighetene.

Hensikten er å redusere store deler av de reklamasjoner som hittil er kommet i fra nye eiere i forbindelse med at eiendommer ble solgt med åpenbare mangler.

Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la meg få utføre en boligsalgsrapport som følger med ditt salg.

 
 
 
 

Takstingeniør og Byggmester
Torleif Fjellestad

Rådhusgata 21 B

4614 KRISTIANSANDS

Tlf: 38 04 48 62
Mobil: 900 65 203

E-post:torl-fj@online.no