TILTAKSANALYSE:

Blir ofte brukt ved salg og etter kjøp av bolig. Jeg går da igjennom boligen og lager en vedlikeholdsplan. Vist dere ønsker kan jeg lage til en økonomisk plan kostnader på fremtidige vedlikehold og utskiftinger/oppgraderinger.

 
 

Takstingeniør og Byggmester
Torleif Fjellestad

Rådhusgata 21 B

4614 KRISTIANSANDS

Tlf: 38 04 48 62
Mobil: 900 65 203

E-post:torl-fj@online.no