VERDI OG LÅNETAKST PÅ BOLIG OG MINDRE NÆRINGSBYGG:

Blir brukt ved salg av bolig, refinansiering, arv, skillsmisse m.m. Du vil da få en gjennomgang av boligen som ender opp i en teknisk verdi på bygget. Deretter blir boligen, beliggenhet m.m vurdert og vi får da markedsverdi på boligen.