VERDI OG LÅNETAKST PÅ BOLIG OG MINDRE NÆRINGSBYGG:

Blir brukt ved salg av bolig, refinansiering, arv, skillsmisse m.m. Du vil da få en gjennomgang av boligen som ender opp i en teknisk verdi på bygget. Deretter blir boligen, beliggenhet m.m vurdert og vi får da markedsverdi på boligen.

 
 
 
 
 
 

Takstingeniør og Byggmester
Torleif Fjellestad

Rådhusgata 21 B

4614 KRISTIANSANDS

Tlf: 38 04 48 62
Mobil: 900 65 203

E-post:torl-fj@online.no