AREALMÅLING:

Boliger blir målt opp etter NS 3940 og takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Dette blir gjort ved salg av bolig og ofte ved tviste saker angående areal beregning.