BOLIGSALGSRAPPORT

Boligsalgsrapporten ble lansert som et samarbeide mellom takstorganisasjonene og forbrukermyndighetene.


Hensikten er å redusere store deler av de reklamasjoner som hittil er kommet i fra nye eiere i forbindelse med at eiendommer ble solgt med åpenbare mangler.


Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la meg få utføre en boligsalgsrapport som følger med ditt salg.