TILTAKSANALYSE:

Blir ofte brukt ved salg og etter kjøp av bolig. Jeg går da igjennom boligen og lager en vedlikeholdsplan. Vist dere ønsker kan jeg lage til en økonomisk plan kostnader på fremtidige vedlikehold og utskiftinger/oppgraderinger.