BISTAND VED REKLAMASJON / KLAGESAKER:

Noen ganger oppstår det tvister i samband med ny bygg, tilbygg eller represjoner. Det kan da være gunstig å få inn meg som takstmann/byggemester for å foreta en objektiv vurdering ut i fra min erfaring som byggmester og nå utførende takstmann. Vurderinger blir som oftest vurdert i henhold til NS.