BISTAND VED FERDIGBEFARING / OVERTAKELSE AV EIENDOM:

Det har blitt mer vanlig i senere år at kjøper av bolig vil ha med seg en bygnings sakkyndig som kan vurdere boligen ved overtakelse i sammen med kjøper. Kan også lagges til en enklere rapport/vurdering av eventuelle mangler eller avvik.