BISTAND VED FERDIGBEFARING/OVERTAKELSE AV EIENDOM:

Det har blitt mer vanlig i senere år at kjøper av bolig vil ha med seg en bygnings sakkyndig som kan vurdere boligen ved overtakelse i sammen med kjøper. Kan også lagges til en enklere rapport/vurdering av eventuelle mangler eller avvik.

 
 
 
 
 
 

Takstingeniør og Byggmester
Torleif Fjellestad

Rådhusgata 21 B

4614 KRISTIANSANDS

Tlf: 38 04 48 62
Mobil: 900 65 203

E-post:torl-fj@online.no